Người Bí thư Chi bộ được nhân dân tín nhiệm (02/02/2016)

“Xuân Bái là thôn có địa hình khá phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều. Sớm khắc phục những khó khăn từ điều kiện tự nhiên, nhân dân trong thôn đã chịu khó bám đất bám ruộng để quay vòng sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao đời sống”.
xem tiếp