Sông Lô xây dựng được 239 mô hình dân vận khéo

17/09/2020

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Sông Lô được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh, chỉ đạo với nhiều nét đổi mới, hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Ngày 12/10/2016, Huyện ủy Sông Lô ban hành Kế hoạch số 24 về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ  kế hoạch, hằng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có bước phát triển mới, mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Đến năm 2020, huyện xây dựng được 239 mô hình, tăng 52 mô hình so với năm 2016, trong đó có 99 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 69 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, 45 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh và 26 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị.

Nổi bật là các mô hình sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo như: Mô hình chăn nuôi nhím, rắn ở xã Bạch Lưu; mô hình chăn nuôi gà thả vườn ở xã Phương Khoan; mô hình trồng ổi hiệu quả kinh tế cao ở xã Đôn Nhân; mô hình vận động nhân dân xuất khẩu lao động ở xã Hải Lựu; mô hình phát triển làng nghề truyền thống mây tre đan, phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường xã Cao Phong… Nhờ dân vận khéo, đến hết năm 2019, toàn huyện đã vận động người dân hiến gần 300 nghìn m2 đất, trên 200 nghìn ngày công lao động, đóng góp trên 163 tỷ đồng cho xây dựng Nông thôn mới.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu như: Mô hình “chống bạo lực gia đình” xã Lãng Công, Đồng Thịnh; mô hình “gia đình hạnh phúc”, mô hình “bà mẹ nuôi dạy con tốt” xã Nhạo Sơn; mô hình “vì môi trường xanh, sạch, đẹp” xã Đồng Quế; mô hình “thôn không có tệ nạn xã hội” tại xã Đôn Nhân, xã Yên Thạch; mô hình “toàn dân phòng chống ma túy” của xã Nhạo Sơn; mô hình “xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh” của thị trấn Tam Sơn; mô hình “xây dựng tổ chức hội vững mạnh” của Hội phụ nữ xã Hải Lựu… Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã nhân rộng nhiều tấm gương điển hình, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên với cách làm phong phú, sáng tạo.

Phong trào “Dân vận khéo” góp phần quan trọng củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.

Hà Minh

 

Các tin đã đưa ngày: