Công ty Điện lực Vĩnh Phúc bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

05/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày ngày 13 đến hết ngày 15/10/2020 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Do vậy, việc bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh, nhất là tại địa điểm tổ chức Đại hội được Công ty Điện lực Vĩnh Phúc xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Ngay từ đầu năm 2020, để thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng nghiệm thu đóng điện các dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV khu công nghiệp Khai Quang san tải cho trạm 110kV Vĩnh  Yên, Vĩnh Yên 2, Thiện Kế; Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Vĩnh Yên - Phúc Yên bảo đảm nguồn cấp cho các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh tại huyện Bình Xuyên; Dự án “Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên đường dây 110kV giai đoạn 2 - Khu vực 1, Phần D: Trạm biến áp 110kV Lập Thạch và nhánh rẽ tỉnh Vĩnh Phúc” bảo đảm nguồn cấp điện cho các huyện: Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Sông Lô và Tam Đảo. Ngày 13/9/2020, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đóng điện, hoàn thành trước thời hạn dự án “Nâng công suất máy biến áp T2 TBA 110kV Vĩnh Tường”. Đây là dự án được triển khai với tiến độ gấp rút để đáp ứng mục tiêu chống quá tải cho TBA 110kV Vĩnh Tường góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Để bảo đảm cấp điện cho các điểm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Công ty thành lập tổ trực điện phục vụ Đại hội; bố trí lực lượng trực 24/24h tại các địa điểm diễn ra đại hội với mục tiêu cung cấp điện an toàn, liên tục; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập và thực hiện phương án cấp điện phục vụ đại hội, không thực hiện cắt điện có kế hoạch đối với các khu vực tổ chức đại hội và các khu vực có yêu cầu, trừ trường hợp cắt điện đột xuất để xử lý đe dọa sự cố, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, sẵn sàng tham gia xử lý, khắc phục nhanh sự cố. Tăng cường kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm chế độ trực ca, nắm bắt, báo cáo kịp thời trực điều độ các tình huống vận hành để có phương án xử lý tối ưu. 

Đại Việt

Các tin đã đưa ngày: