Dấu ấn thu ngân sách nhiệm kỳ 2016 - 2020

07/10/2020

Không chỉ nằm trong top đầu về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc còn là điểm sáng của cả nước về thu ngân sách khi số thu chạm mốc 35.029 tỷ đồng năm 2019 và là một trong 16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương lớn nhất, lên đến 47%, đứng thứ 2 miền Bắc sau thành phố Hà Nội.

Chủ động các biện pháp thu ngân sách 

Tháng cuối của quý III/2020, công việc của các cán bộ Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên tất bật hơn khi họ vừa triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ vừa tập trung cao độ cho nhiệm vụ thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu pháp lệnh của cả giai đoạn 2015-2020.

Ông Phạm Thanh Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Vĩnh Yên cho biết: Giai đoạn 2015-2020, Chi cục thuế thành phố được giao thu 2.765,7 tỷ đồng. Khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu ngân sách, những năm qua, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Chi cục đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đội thuế; rà soát, nắm bắt các đơn vị, doanh nghiệp về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xem xét việc kê khai, chấp hành chính sách thuế. Đặc biệt, để bảo đảm thu đúng, thu đủ số nợ đọng thuế, Chi cục tham mưu UBND thành phố thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và Đoàn công tác liên ngành chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo đội quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế xây dựng kế hoạch thu nợ theo từng tuần, từng tháng, hạn chế các khoản nợ mới phát sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp, 5 năm qua, đơn vị luôn hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao. Cụ thể, năm 2015, vượt 60,2% chỉ tiêu pháp lệnh, năm 2016 vượt 44,7%, năm 2017 vượt 4,8%, năm 2018 vượt 10% và năm 2019 vượt 38,4%. Riêng 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 nhưng Chi cục đã vượt chỉ tiêu thu ngân sách của cả năm, với 511.315 triệu đồng, tăng  xấp xỉ 10,7% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2020 và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo số liệu tổng hợp của Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND thành phố Vĩnh Yên, ước tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 đạt 7.148 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với tổng thu giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu thu có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng bền vững, tăng bình quân 10,5%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra, trong đó, thu nội địa chiếm trên 40%.

Với nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh những năm qua, huyện Bình Xuyên luôn đạt được những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu ngân sách.

Theo báo cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Bình Xuyên, 5 năm qua, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện liên tục tăng cao, từ hơn 1.446 tỷ đồng năm 2015 tăng lên hơn 2.413 tỷ đồng năm 2019; ước năm 2020 đạt trên 1.500 tỷ triệu đồng. Các khoản thu tăng cao so với dự toán là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê mặt đất, mặt nước...

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Bình Xuyên cho biết: Để có được kết quả ấn tượng trên, hằng năm, UBND huyện đã dựng kế hoạch, tập trung tháo gỡ khó khăn, vưỡng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, nuôi dưỡng nguồn thu. Tăng cường quản lý kê khai thuế, kiểm tra, đôn đốc quyết toán thuế, thu nợ đọng thuế; khai thác tốt các nguồn thu. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác đấu giá đất của các dự án, bổ sung nguồn lực cho đầu tư; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục giao đất tái định cư, đất giãn dân, đất dịch vụ nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

Không chỉ thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên, giai đoạn 2015-2020, 7 huyện, thành phố còn lại đều có những bứt phá ấn tượng về phát triển kinh tế, thu ngân sách, góp phần quan trọng giúp Vĩnh Phúc từ một tỉnh phụ thuộc vào ngân sách Trung ương vươn lên trở thành tỉnh tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương năm 2004, vượt mốc 10.000 tỷ đồng năm 2009, trên 20.000 nghìn tỷ đồng năm 2014, trên 30.000 tỷ đồng năm 2016, chạm mốc 35.000 tỷ đồng vào năm 2019 và là một trong 16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương lớn nhất, lên đến 47%, đứng thứ 2 ở miền Bắc sau thành phố Hà Nội.

Theo thống kê của Kho Bạc Nhà nước tỉnh, đến 24/8, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 17.516 tỷ đồng. Ước hết năm 2020 sẽ đạt 33.500 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước/GRDP đạt mức cao, trung bình giai đoạn 2016-2020 đạt 30,38%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Nỗ lực tạo thêm những dấu mốc mới

Theo tính toán của các ngành chức năng, giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách của Vĩnh Phúc đạt khoảng 288 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng thu ngân sách không đều do nguồn thu tập trung chủ yếu vào một số ngành công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, khu vực FDI chiếm khoảng 78% tổng thu nội địa, trong đó, Công ty Toyota Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam chiếm trên 90% tổng số thu từ khu vực FDI; thu ngân sách từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ chiếm khoảng 4,7%, doanh nghiệp Nhà nước khoảng 1%, các khoản thu từ đất chiếm khoảng 4-6%, thu lệ phí trước bạ và thu từ thuế bảo vệ môi trường lần lượt từ 1,2%-1,4%. 

Giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách tăng bình quân từ 6,5-7%/năm. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước/ GRDP bình quân đạt 25 – 27%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành; quản lý chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp và không ban hành các chính sách, chế độ, chương trình đề án khi không cân đối được nguồn vốn. Kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Luật Quản lý nợ công, kiểm soát và quản lý nợ công của tỉnh trong giới hạn cho phép, đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công, kiểm soát chặt chẽ các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn. Nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, gắn trách nhiệm phân bổ, sử dụng vốn vay với trách nhiệm giải trình, cân đối nghĩa vụ trả nợ. Tiến hành thu hồi, chuyển nguồn đối với các dự án chậm triển khai, chưa thực sự cần thiết; rà soát giảm, giãn tiến độ triển khai một số công trình, dự án chưa thật sự cần thiết thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn; đẩy mạnh đấu giá đất các dự án để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế; tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu công nghiệp để thu hút các dự án lớn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án khu du lịch, vui chơi giải trí. Tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo của các doanh nghiệp, nhất là triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Chính phủ, của tỉnh liên quan đến việc cải thiện môi trường đầu tư, giúp doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Thuế Vĩnh Phúc đang tiếp tục khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách. Trong đó, thực hiện tốt mô hình quản lý thuế theo chức năng, đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tăng cường quản lý kê khai thuế, quản lý tất cả các nguồn thu trên phần mềm quản lý thuế tập trung; rà soát, phân tích và phân loại nợ thuế, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ. Tập trung kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, số lượng doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động, bảo đảm đưa vào quản lý thuế đối với 100% doanh nghiệp có kinh doanh; xác định chính xác đối tượng, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: