Đảng Bộ xã Nguyệt Đức - một nhiệm kỳ đột phá 14/05/2020

Gần 73 năm kể từ ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, Nguyệt Đức đã trải qua 22 kỳ Đại hội. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ.

Tạo diện mạo mới cho nông nghiệp Lập Thạch từ những sản phẩm đặc trưng 14/05/2020

Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương cùng với các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước, những năm gần đây, huyện Lập Thạch đã tập trung triển khai hiệu quả nhiều mô hình, đề án phát triển các sản phẩm nông sản...

Giáo dục Lập Thạch nỗ lực bứt phá 13/05/2020

Giảm 7 trường học theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đứng thứ 5 toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện, tăng 4 bậc so với giai đoạn 2010 – 2015...

Huyện ủy Lập Thạch làm tốt công tác kiểm tra, giám sát 12/05/2020

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Lập Thạch đã kịp thời uốn nắn biểu hiện lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm...

Lập Thạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp 11/05/2020

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lập Thạch đồng lòng kiên định triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Đảng bộ Công an huyện Lập Thạch - những kết quả đáng ghi nhận 06/05/2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đảng bộ xã An Hòa: Một nhiệm kỳ nhìn lại 04/05/2020

Đảng bộ xã An Hòa có 10 chi bộ trực thuộc, với 340 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế chuyển dịch đúng hướng 20/04/2020

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp – xây dựng trở thành đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế 08/04/2020

Để khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, từ đó, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Duy Phiên 27/03/2020

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: