Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chủ động hội nhập, phát triển

08/06/2020

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc có tiền thân là Chi bộ Sở Bưu chính Viễn thông Vĩnh Phúc, được nâng cấp thành Đảng bộ năm 2010. 10 năm lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Sở, Đảng bộ đã thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đề ra các chủ trương, định hướng đúng đắn, tạo tiền đề quan trọng để Sở Thông tin và Truyền thông dẫn dắt toàn ngành đi tắt đón đầu về công nghệ, mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới trong quản lý, sáng tạo trong lao động, trở thành ngành động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng nhìn lại những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ Sở trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng cao, hạ tầng thông tin được đầu tư mở rộng, thông tin và truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng, tác động rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và cuộc sống của người dân. Thực tế đó đã tạo nhiều thuận lợi để Đảng bộ triển khai công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các mặt công tác chuyên môn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ đã chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đạt trên 97%. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ có các giải pháp cụ thể đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, khắc phục tình trạng các buổi sinh hoạt chi bộ được tổ chức rập khuôn, cứng nhắc, giúp đảng viên nhận thức được vai trò, vị trí của mình trong việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Đảng được quan tâm, đã tiến hành sáp nhập 3 chi bộ, giảm từ 8 chi bộ thời điểm đầu nhiệm kỳ xuống còn 5 chi bộ trực thuộc; trong nhiệm kỳ, kết nạp 9 đảng viên mới. Từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 năm liên tục (2018, 2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có trên 80% số chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đội ngũ đảng viên đa số tuổi đời trẻ, có trình độ chuyên môn sâu, từng bước được rèn luyện, bồi dưỡng qua các vị trí công tác đã ngày càng khẳng định bản lĩnh, nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở cũng được trải nghiệm, nâng cao năng lực quản lý, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, từng bước tiếp cận và quản lý hiệu quả các lĩnh vực của ngành, trong đó có những lĩnh vực nhạy cảm như báo chí, xuất bản, chuyên sâu và thay đổi nhanh như công nghệ thông tin, cạnh tranh gay gắt như viễn thông. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Sở luôn đoàn kết, nỗ lực sáng tạo, thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách phát triển ngành.

Trong 5 năm 2015- 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 1 chỉ thị, 2 nghị quyết, 15 quyết định, 12 kế hoạch và nhiều chương trình, quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn. Các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch đã tạo cơ sở, môi trường pháp lý cũng như định hướng phát triển từng lĩnh vực của ngành; tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính viễn thông – công nghệ thông tin (CNTT), doanh nghiệp in - phát hành, các cơ quan báo chí, hạ tầng và ứng dụng CNTT của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năng động, sáng tạo, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông có sự phát triển vượt bậc; dịch vụ bưu chính – viễn thông chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh cao. Đến nay, trên địa bàn có 8 doanh nghiệp viễn thông, 12 doanh nghiệp bưu chính với mạng lưới rộng khắp, phủ sóng viễn thông 100% diện tích toàn tỉnh. Loại hình dịch vụ phong phú, chất lượng tốt, đặc biệt là giá cả dịch vụ giảm mạnh, người dân có quyền lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp yêu cầu. Hiên toàn tỉnh có 165.000 thuê bao Internet, 85.000 thuê bao điện thoại di động trả sau, 14.000 thuê bao điện thoại cố định, 50.000 thuê bao truyền hình trả tiền. Mật độ điện thoại đạt 90 máy/100 dân.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông phát triển mạnh và đi trước đã tạo tiền đề để phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Ứng dụng CNTT không thể thiếu trong thực thi công vụ hằng ngày của cán bộ, công chức, tiếp tục khẳng định vai trò phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước và xây dựng chính phủ điện tử. Hiện 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có mạng LAN, kết nối Internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và khoảng 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính. Trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến tại UBND tỉnh, 9 điểm cầu tại UBND các huyện, thành phố và 3 điểm tại các sở, ngành. Các hệ thống: Thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cổng thông tin điện tử được triển khai tại tất cả các sở, ngành, địa phương, giúp quy trình xử lý công việc được khoa học, công khai, minh bạch. Công tác an toàn thông tin mạng, an ninh dữ liệu được đề cao; hệ thống mạng của tỉnh, các cơ sở dữ liệu, các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành hoạt động ổn định, thông suốt. Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức diễn tập công tác bảo đảm an toàn thông tin; xử lý hoặc phối hợp các cơ quan chuyên môn trung ương giám sát, phân tích, cảnh báo, phòng ngừa các mã độc và các cuộc tấn công mạng có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.

Hệ thống thông tin, tuyên truyền phát triển mạnh. Đến nay, Vĩnh Phúc đã có hệ thống báo chí phát triển khá toàn diện với 3 cơ quan báo chí địa phương; 213 đơn vị hoạt động về báo chí và 15 cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành có văn phòng đại diện, thường trú tại tỉnh. Hệ thống truyền thanh cơ sở phát triển tới các thôn, tổ dân phố. Sóng phát thanh - truyền hình Vĩnh Phúc chính thức được phát trên vệ tinh Vinasat 2 với thời lượng phát sóng 24/24 giờ. Báo Vĩnh Phúc xuất bản 4 ấn phẩm: Báo Vĩnh Phúc hằng ngày, báo cuối tuần, báo chủ nhật và báo điện tử. Trong đó, báo Vĩnh Phúc hằng ngày phát hành 5.000 tờ/kỳ, 5 kỳ/tuần; Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng TTGTĐT góp thêm những sắc màu phong phú trong hệ thống thông tin – tuyên truyền, quảng bá về đất và người Vĩnh Phúc.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 khép lại trong bối cảnh công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng phải đối mặt với nhiều thách thức; kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông mặc dù đã được phát triển khá đồng bộ nhưng chỉ đơn lẻ trong từng doanh nghiệp, mức độ dùng chung hạ tầng còn thấp, còn có khoảng cách lớn về sử dụng dịch vụ giữa khu vực nông thôn và thành thị; công tác thông tin, tuyên truyền nhạy cảm, phức tạp, đa dạng, nhiều chiều, đặc biệt là thông tin trên mạng internet, gây khó khăn cho công tác quản lý. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc; phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nỗ lực xây dựng ngành thông tin và truyền thông Vĩnh phúc phát triển với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc hướng đến chính quyền số, phục vụ nền kinh tế số, xã hội số; phấn đấu nằm trong tốp dẫn đầu các tỉnh, thành phố về chính quyền điện tử hướng dịch vụ, phục vụ mọi đối tượng; xây dựng được một số ngành, lĩnh vực thông minh đáp ứng yêu cầu của người dân. Tiếp tục phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông theo hướng hiện đại, đồng bộ và đa dạng các loại hình dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đất và người Vĩnh Phúc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Bảo đảm hoạt động báo chí đúng định hướng của Đảng, quy định của Nhà nước; phát huy vai trò của báo chí, tuyên truyền trong đấu tranh với nạn tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đảng bộ phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên mới; có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hoài An

Các tin đã đưa ngày: