Bước chuyển 5 năm thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy

09/10/2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vượt kế hoạch đề ra là thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, đơn vị, địa phương đã đem lại những chuyển biến rõ nét, khắc phục sự chồng chéo, giảm nhiều đầu mối, tinh giản nhiều biên chế, mỗi năm tiết kiệm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề có tính thời sự nhưng không mới. Trước đây, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về đổi mới hệ thống chính trị, tinh giản biên chế. Những năm qua, mặc dù Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn song tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền các cấp vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối; nhiều phòng, ban, đơn vị trực thuộc có chức năng tương đồng, thậm chí chồng chéo, không rõ trách nhiệm, dẫn đến hiệu quả thấp. Biên chế tiếp tục tăng, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp trong khi các đơn vị này chưa chủ động khai thác nguồn thu. Từ thực tiễn trên, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2016-2021.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm chính trị cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh thu được nhiều kết quả quan trọng: Đã giảm 1 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 47 tổ chức cơ sở đảng; giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; giảm 227 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện ủy, UBND huyện; giảm 1 xã và 152 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh tinh giản 2.822 biên chế, tinh giản 10.074 người hoạt động không chuyên trách; giảm gần 200 cán bộ lãnh đạo; chấm dứt các trường hợp hợp đồng không đúng quy định tại nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị.

Trung tâm hành chính công là bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới được thí điểm triển khai như thí điểm sáp nhập nhiều cơ quan, vị trí có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; các phòng, ban đơn chức năng thành đa chức năng, đa lĩnh vực; các trường học có vị trí gần nhau... Đã xây dựng được các cơ chế, chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Thực hiện tự chủ và khoán kinh phí các đơn vị sự nghiệp; thay đổi cơ chế hoạt động của các tổ chức hội; kiên quyết giải thể các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả thấp và có biểu hiện xa dân...

Sau 5 năm thực hiện Đề án số 01 của Tỉnh ủy, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 5 đầu mối và giảm 56 trường. Hệ thống mạng lưới trường lớp giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, tổ chức sắp xếp lại cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao và có chất lượng của con em nhân dân. Hiện tại toàn tỉnh có 508 trường gồm: 177 trường mầm non, 145 trường tiểu học, 132 trường THCS, 16 trường liên cấp TH&THCS, 30 trường THPT, 1 Trung tâm  GDTX, 7 Trung tâm  GDNN-GDTX; 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.. Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành vượt chỉ tiêu theo Đề án 01 của Tỉnh ủy.

 

Về trường THPT Liễn Sơn, huyện Lập Thạch những ngày này, chúng tôi cảm nhận không khí sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của thầy và trò nhà trường. Nhà giáo Trần Thị Ngọc Mai, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, trường THPT Liễn Sơn đang ngày càng lớn mạnh, nhất là khi thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, trường THPT Liễn Sơn sáp nhập với trường THPT Thái Hòa. Đội ngũ cán bộ, giáo viên hai nhà trường được hợp nhất, các tổ bộ môn được tăng cường nhân lực, sức mạnh trí tuệ, chất lượng chất xám được nhân lên, góp phần mạnh mẽ nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Sự đoàn kết của cán bộ, giáo viên hai nhà trường sau khi sáp nhập đã tạo động lực để tập thể trường THPT Liễn Sơn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành.

Thực tế cho thấy, trước khi sáp nhập, hai trường có vị trí gần nhau; trường THPT Thái Hòa tiền thân là trường bán công, nhiều năm liền đối tượng tuyển sinh của trường là nhóm học sinh tốp dưới, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh đầu vào và chất lượng giáo dục chung của trường; việc khai thác, phát huy công năng các phòng bộ môn, phòng chức năng và công cụ hỗ trợ giảng dạy, học tập hạn chế. Do vậy, việc hai trường sáp nhập là điều kiện tốt để nâng cao cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động giáo dục, môi trường học tập tốt hơn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy học trong giáo viên và học sinh nhà trường.

Chia sẻ về thành tích gần đây của nhà trường, nhà giáo Trần Thị Ngọc Mai cho biết, năm học 2019-2020, trường có 32 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh khối 12, trong đó có 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 10 giải ba, đứng trong top 5 khối các trường THPT của tỉnh; tham gia Hội khỏe phù đổng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 9, học sinh nhà trường giành 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng; đạt 2 giải Nhì, 1 giải Ba, xếp thứ 4 toàn đoàn trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và An ninh dành cho học sinh THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2019 – 2020.

Trước khi thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, ngành Y tế Vĩnh Phúc có số lượng biên chế lớn với nhiều đầu mối hoạt động. Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế: Khó khăn lớn nhất trong quá trình sáp nhập là việc bố trí sắp xếp cán bộ, đặc biệt là các cán bộ đang giữ các vị trí lãnh đạo quản lý, cán bộ có trình độ chuyên môn thấp thuộc diện dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Để giúp các cán bộ, y bác sĩ của các đơn vị yên tâm công tác sau khi sáp nhập, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, trao đổi để trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đồng thời, giải thích rõ về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập; lãnh đạo các đơn vị sáp nhập thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm tới đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sở Y tế đã tổ chức các hội nghị xin ý kiến cán bộ chủ chốt của ngành, xin ý kiến các cấp, ngành liên quan về việc sáp nhập. Qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình thực hiện sáp nhập.

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là những chiến sĩ đi đầu
trên mặt trận chống dịch Covid-19

Là điểm sáng trong thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, ngành Y tế đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị y tế và đạt được những kết quả nổi bật:

- Tinh giản 37 đầu mối, giảm 33 đơn vị y tế, giảm 4 phòng, ban chuyên môn thuộc Sở; giảm 47 khoa phòng tại tuyến huyện và 22 khoa phòng tuyến tỉnh

- Sáp nhập 6 Trung tâm hệ dự phòng tuyến tỉnh thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc

- Tuyến huyện chỉ còn một đầu mối là Trung tâm Y tế huyện thực hiện 4 chức năng phòng bệnh và khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và dân số - kế hoạch hóa gia đình

- Tiếp nhận nhiệm vụ y tế trường học và 135 nhân viên y tế trường học từ các Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX-DN cấp huyện về Trạm Y tế xã đảm nhiệm. Tiếp nhận 169 viên chức dân số-kế hoạch hóa gia đình từ phòng Y tế thuộc UBND huyện về công tác tại Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã

- Toàn ngành tinh giản 150 cán bộ viên chức

 

Với tinh thần quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị y tế đã được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, đúng trình tự và quy định, từ khâu tiếp thu ý kiến, xây dựng và hoàn thiện đề án, tổ chức thực hiện sáp nhập khi có quyết định của UBND tỉnh, đến việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là về công tác cán bộ, chế độ chính sách. Đến nay, tổ chức bộ máy ngành Y tế đã thu gọn được đầu mối, tập trung nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý, giảm cán bộ làm công tác hành chính, giảm số lượng bác sĩ làm quản lý để tập trung cho công tác chuyên môn đã khắc phục được tình trạng thiếu bác sĩ làm việc tại các đơn vị y tế dự phòng và y tế tuyến huyện. Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, ngành đã tập trung được các nguồn lực để kiểm tra, giám sát, theo dõi cách ly và điều trị kịp thời người bệnh nhiễm.

Theo bác sỹ Hải, cùng với việc đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức lại các đơn vị y tế, toàn ngành đã từng bước nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao tỷ lệ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến, giảm số người bệnh chuyển tuyến trên, giảm tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế.

Trong 9 huyện, thành phố, Vĩnh Tường là địa phương đi tiên phong với việc sáp nhập, sắp xếp bộ máy tổ chức sớm hơn 1 năm so với lộ trình Đề án 01 của Tỉnh ủy. Bà Vũ Thị Trang, Trưởng Phòng Nội vụ huyện cho biết, từ năm 2014, huyện đã chủ động ban hành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Vĩnh Tường định hướng đến năm 2020. Huyện đã rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiểm soát, giải quyết số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức theo đúng quy định hiện hành; giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan. Thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ theo tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ; thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ chính sách trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế cho các đối tượng.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Vĩnh Tường đã giảm được 4 đầu mối đơn vị cấp huyện; giải thể 100% chi bộ cơ quan, chi bộ quân sự trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; giảm 11 thôn, tổ dân phố, 10 trường học và sáp nhập xong 2 xã Tân Cương và Phú Thịnh thành xã Tân Phú. Vĩnh Tường là địa phương tiên phong của tỉnh tiến hành sáp nhập 3 đơn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện thành Ban Tuyên giáo - Dân vận huyện ủy. Cấp xã giảm 70 biên chế, cấp huyện giảm 180 biên chế thuộc khối đảng, đoàn thể, chính quyền và khối sự nghiệp giáo dục; giảm 1.452/1.446 cán bộ hoạt động không chuyên trách thuộc diện phải giảm và giải quyết hơn 120 trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng. Ước tính tiết kiệm kinh phí ngân sách chi cho người hoạt động không chuyên trách so với trước đây là gần 623 triệu đồng/tháng (gần 7,5 tỷ đồng/năm).

Cán bộ Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Tường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Những kết quả đạt được trong triển khai Đề án 01 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Nhận định về những nhiệm vụ, giải pháp chính để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, theo ông Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của tỉnh ủy, Chương trình hành động, Nghị quyết của TƯ để đánh giá chính xác, khách quan, đầy đủ những việc đã làm được, chưa làm được, kể cả những việc đã làm được nhưng có phát sinh bất cập, hạn chế, trên cơ sở đó chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và các quy định mới ban hành của Trung ương. Đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với giao tự chủ kinh phí các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; mạnh dạn cho giải thể, tinh giản biên chế những đơn vị hoạt động hiệu quả thấp, không tự chủ được kinh phí để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước; thực hiện đúng quan điểm, Nhà nước chỉ chăm lo, bảo đảm cung cấp những dịch vụ công cơ bản, thiết yếu. Đổi mới thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thống nhất quản lý biên chế chung toàn tỉnh; không phân bổ chỉ tiêu tinh giản biên chế theo bình quân như hiện nay mà căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế thể hiện. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo các Nghị quyết 31 và 37 của HĐND tỉnh và Nghị định 108 của Chính phủ để tuyển dụng bổ sung nguồn nhân lực mới có chất lượng. Trong tuyển dụng viên chức, tạm thời không phân cấp các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tự tổ chức tuyển dụng, báo cáo Trung ương cho thí điểm tuyển dụng viên chức tập trung để tăng tính cạnh tranh và tăng cường giám sát trong triển khai thực hiện. Tăng cường tổ chức các đợt thi tuyển công chức là những sinh viên mới ra trường kết hợp với thực hiện chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tri thức trẻ theo Kết luận số 86 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: