Huyện ủy Lập Thạch làm tốt công tác kiểm tra, giám sát 12/05/2020

Qua công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Lập Thạch đã kịp thời uốn nắn biểu hiện lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm...

Lập Thạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp 11/05/2020

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Lập Thạch đồng lòng kiên định triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.

Đảng bộ Công an huyện Lập Thạch - những kết quả đáng ghi nhận 06/05/2020

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Đảng bộ xã An Hòa: Một nhiệm kỳ nhìn lại 04/05/2020

Đảng bộ xã An Hòa có 10 chi bộ trực thuộc, với 340 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế chuyển dịch đúng hướng 20/04/2020

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp – xây dựng trở thành đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế.

Đẩy mạnh các giải pháp khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế 08/04/2020

Để khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, đồng thời, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, từ đó, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Duy Phiên 27/03/2020

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương

Đảng bộ thị trấn Tứ Trưng: Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực 26/03/2020

Đối với Đảng bộ và nhân dân thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đánh giá là một nhiệm kỳ có nhiều đột phá.

Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025 nằm trong top 15 tỉnh, thành dẫn đầu về chính quyền điện tử 06/03/2020

Những năm qua, lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông đã khẳng định được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực quan trọng góp phần bảo đảm sự tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: