Hội nghị lần thứ 32, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI

05/06/2020

 

Chiều 5/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 32, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020; Báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo lần 3; dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025; Kế hoạch triển khai giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau khi nghe các đại biểu tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp với định hướng của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

Trong báo cáo, cần bổ sung thêm nhận diện thuận lợi, khó khăn của tỉnh, đặc biệt là thuận lợi cơ bản, các khó khăn thách thức chủ yếu mà Vĩnh Phúc có thể phải đối mặt trong thời gian tới; dự báo xu hướng lớn trên thế giới và trong nước có thể ảnh hưởng tới việc xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới; một số quan điểm, định hướng lớn của Việt Nam ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của tỉnh; hệ thống nhiệm vụ, giải pháp cần bổ sung; bài học kinh nghiệm.

Đồng chí nêu lên một số khó khăn ảnh hưởng tới sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới: Dư địa và không gian cho phát triển không còn nhiều, đặc biệt là đất đai, tài nguyên, khả năng tìm kiếm động lực tăng trưởng mới mang tính đột phá trong bối cảnh hiện nay không dễ dàng. Lợi thế về địa kinh tế không còn nhiều. Ba đột phá chiến lược nhìn chung chưa có sự đột phá. Lao động dôi dư trong nông nghiệp còn rất lớn, mất nhiều thời gian, chi phí để chuyển dịch sang các ngành khác. Chất lượng cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu. Chất lượng nguồn nhân lực thấp, thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành công nghiệp ô tô đứng trước nhiều khó khăn lớn, trong khi các ngành công nghiệp khác mới ở giai đoạn manh nha; khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều khó khăn...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phần bài học kinh nghiệm trong báo cáo phải thể hiện được nét riêng của Vĩnh Phúc, đó là: Bài học phát triển kinh tế của Vĩnh Phúc, sự ổn định của tăng trưởng đi kèm với một nền tảng kinh tế vững chắc; bài học về phát triển công nghiệp; liên kết vùng trong phát triển kinh tế...

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải thẳng thắn nhìn nhận rõ ưu điểm, hạn chế của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, từng đồng chí ủy viên; làm rõ mặt mạnh, tích cực, đồng thời nêu rõ hạn chế, khuyết điểm. Báo cáo kiểm điểm cần chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; kinh nghiệm, bài học trong hoạt động của Ban Chấp hành khóa tới. Việc kiểm điểm gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, có sự thống nhất đánh giá, nhận định với báo cáo chính trị. Trong báo cáo kiểm điểm cần bổ sung, làm rõ, sâu sắc thêm một số vấn đề: Việc lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương; việc tổng kết đánh giá thực tiễn; thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt  Đảng; kiểm điểm tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy; việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách, các khâu đột phá; đánh giá sâu hơn việc mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ...

Bạch Dương

 

Các tin đã đưa ngày: