Hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở trong tháng 6

12/06/2020

Tính đến ngày 12/6, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 550/598  tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt tỷ lệ 91,9%. Việc tổ chức đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn tất trong tháng 6.

Hiện có 8/13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc chỉ đạo tổ chức đại hội đối với 100% chi, đảng bộ cơ sở là Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng bộ các huyện, thành phố: Lập Thạch, Sông Lô, Vĩnh Tường, Tam Dương, Vĩnh Yên, Phúc Yên. Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh có 53/55 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội; con số này ở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh là 65/76 đơn vị.

Các đơn vị đã tổ chức đại hội bảo đảm theo yêu cầu tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị là thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Công tác chuẩn bị của các cấp ủy Đảng được thực hiện chu đáo theo từng công đoạn và bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Lập Thạch là huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã bầu đủ số lượng Ban chấp hành khóa mới với 41 đồng chí; tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc và tỷ lệ đổi mới được bảo đảm. Đại hội thành công đã hoàn thành việc chỉ đạo điểm của tỉnh đối với đại hội đảng bộ cấp huyện. Sau Đảng bộ huyện Lập Thạch, Đảng ủy Quân sự tỉnh là đơn vị tiếp theo tổ chức đại hội.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: