Tam Dương hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

22/06/2020

Đảng bộ huyện Tam Dương có 48 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan, 31 chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở là điều kiện quan trọng để tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Duy Phiên tổ chức đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm để việc tổ chức đại hội tại các đảng bộ tiếp theo diễn ra theo đúng kế hoạch.

Đến 12/6/2020, 17/17 đảng bộ cơ sở trên địa bàn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Ban Tổ chức Huyện ủy, từ đại hội  điểm Đảng bộ xã Duy Phiên, Ban thường vụ Huyện uỷ đã triển khai rút kinh nghiệm chi tiết cụ thể từng nội dung. Từ đó, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy theo quy định là 225 đồng chí; bầu 193 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX. Tại phiên thứ nhất hội nghị Ban Chấp hành, các đảng bộ cơ sở bầu một lần đủ số lượng Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, phục vụ, phòng chống dịch bệnh Covid -19 được các cơ sở thực hiện theo đúng hướng dẫn của Huyện uỷ và các cơ quan chuyên môn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở được tăng cường, bảo đảm an toàn. Sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ thực hiện phân công cấp ủy viên khóa mới, xây dựng quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo tốt công tác tư tưởng trong việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử cấp ủy khóa mới theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị, xin ý kiến Ban thường vụ Huyện ủy, các chuyên gia, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nghỉ hưu trên địa bàn huyện và các tổ chức, cá nhân. Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 và những năm tiếp theo. Dự kiến, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới là 39 đồng chí; Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy là 11 đồng chí, Phó Bí thư 2 đồng chí; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 7 đồng chí.

Công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ trước đại hội cũng được Đảng bộ huyện chủ động triển khai. Từ tháng 5/2017 đến nay, toàn huyện có 136 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển; trong đó có 82 lượt cán bộ diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; có 7 đồng chí luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt cấp cơ sở. Đặc biệt, lần đầu tiên Tam Dương thực hiện luân chuyển ngang cán bộ chủ chốt cấp xã.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 8/2020 với tổng số 259 đại biểu tham dự.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: