Những ý kiến tâm huyết từ Đại hội

15/10/2020

Trước phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh sáng 15/10, nhiều đại biểu phấn khởi chia sẻ với phóng viên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh về niềm tin vào những đổi mới, bứt phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. 

Đại biểu Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cần tạo bước đột phá để thu hút đầu tư

Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5-9,0%/năm. Đây là mục tiêu rất khó trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và nguồn lực cho đầu tư phát triển còn phụ thuộc nhiều vào dòng vốn FDI.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, tạo động lực và dấu ấn mới trong nhiệm kỳ tới, tôi cho rằng, Vĩnh Phúc cần tạo được những đột phá trong thu hút đầu tư.

Góp sức vào mục tiêu này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện thu hút các dòng vốn đầu tư.

Còn về các giải mang tính đột phá, tôi cho rằng, vấn đề quan trọng nhất để thu hút đầu tư là phải giải quyết được các nút thắt về đất đai. Trước mắt, tỉnh cần thực hiện tốt việc công bố, công khai các thông tin về đất đai; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Cùng với đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; có các cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng.

Đại biểu Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ

Trong những năm qua, BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác cán bộ nữ. Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 17 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; ban hành Đề án 02 về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016-2020. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức nữ có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tăng so với giai đoạn trước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nữ được quan tâm đúng mức. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ, nâng cao tỷ lệ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, tôi cho rằng, tỉnh cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ; thực hiện tốt Đề án 02 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác cán bộ nữ; quy định trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác cán bộ nữ. 

Thực hiện các nhiệm vụ được giao và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp sẽ chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, HĐND, UBND về công tác cán bộ nữ. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; nêu cao tinh thần tự chủ, tích cực học tập, đoàn kết, vươn lên để không ngừng tiến bộ của phụ nữ. Cùng với đó, xây dựng kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ trong tương lai.  

Đại biểu Lê Thanh Hải, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức huyện Tam Dương: Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu đầu nhiệm kỳ

Để thực hiện những mục tiêu quan trọng Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ tới, huyện Tam Dương sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chú trọng đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư đưa Tam Dương trở thành huyện công nghiệp vào năm 2030.

Trước mắt, trong năm 2020, huyện tăng cường chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng 2 xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có “vùng cấm”. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương rà soát và xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từng năm và cả giải đoạn sát với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới. 

Đại biểu Đặng Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Tập đoàn Prime Vĩnh Phúc: Tạo môi trường bình đẳng để các nhà đầu tư cùng phát triển

Tôi rất ấn tượng với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 28 chỉ tiêu chủ yếu được BCH Đảng bộ tỉnh đưa ra tại Đại hội. Tôi cũng tin rằng, với nền tảng vững chắc và những bước đi bài bản, Vĩnh Phúc sẽ sớm đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Về góc độ doanh nghiệp thì không chỉ Prime Goup mà tất cả gần 11.500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều cảm nhận rõ nhất sự quan tâm, tinh thần luôn đồng hành và sẵn sàng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Một nhiệm kỳ mới với nhiều hy vọng mới đã mở ra. Tôi tin rằng, ngay sau Đại hội này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhất là các đồng chí mới được Đại hội bầu vào BCH Đảng bộ sẽ luôn đồng sức, đồng lòng, hoạt động hiệu quả để Vĩnh Phúc sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là tỉnh sẽ có những cơ chế, chính sách, nhất là các giải pháp về hỗ trợ thuế giúp doanh nghiệp sớm vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tạo những hiệu ứng tích cực và động lực, niềm tin cho nhà đầu tư.

Đại biểu Trần Đình Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo: Sớm có những giải pháp cụ thể đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo đến với Đại hội, tôi rất quan tâm đến các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ xã đạt nông thôn mới nâng cao và 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. 

Để sớm đạt các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo tại Đại hội và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị đề ra, thời gian tới, xã Bồ Lý sẽ rà soát lại các quy hoạch. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm, giai đoạn, trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi bò sữa; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích trồng cây dược liệu và cây na, xây dựng thương hiệu na Bồ Lý. Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: