Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội 28/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 114-CV/BTGTU ngày 26/01/2021 về gửi tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử trân trọng giới thiệu tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng...

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Trung ương vào thực tiễn địa phương, đưa Vĩnh Phúc ngày càng phát triển 27/01/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về những điểm mới của văn kiện đại hội lần này và quyết tâm của Vĩnh Phúc đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: