Ông Triệu Khắc Trí, địa chỉ: Tam Dương - Vĩnh Phúc 30/09/2020

Tôi xin đóng góp một số ý kiến tâm huyết của tôi cũng như nhiều bạn trẻ có tình yêu tha thiết với quê hương Vĩnh Phúc, thể hiện khát khao cháy bỏng mong Đảng bộ tỉnh khoá tới sẽ đưa Vĩnh Phúc trỗi dậy trở thành một địa phương phát triển...

Ông Hà Tâm, địa chỉ: Trung Nguyên - Yên Lạc - Vĩnh Phúc 28/09/2020

Tôi xin bổ sung chỉnh sửa một số nội dung như sau: Phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước...

Ông Nguyễn Thành Trung, địa chỉ: Tam Dương - Vĩnh Phúc 25/09/2020

Tôi đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm số liệu để nêu bật những thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong nhiệm kỳ qua...

Bà Ngô Thị Bến, địa chỉ: Sông Lô - Vĩnh Phúc 25/09/2020

Theo tôi nên bổ sung thêm nhiệm vụ và giải pháp phát triển đối với ngành chăn nuôi; đề nghị bổ sung đưa thủy sản vào sản phẩm xuất nhập khẩu của tỉnh…

Bà Phạm Hoàng Thanh, địa chỉ: Yên Lạc - Vĩnh Phúc 24/09/2020

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng cần có thêm số liệu cụ thể đánh giá kết quả để nêu bật được thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; làm rõ hơn những nguyên nhân hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục...

Ông Nguyễn Hoàng Bách, địa chỉ: Lập Thạch - Vĩnh Phúc 24/09/2020

Tôi đề nghị có đánh giá sâu hơn về kết quả thu ngân sách, về tình hình phát triển các ngành công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, bổ sung số liệu cụ thể về số dự án FDI, DDI thu hút được trong giai đoạn 2015-2020...

Ông Trần Văn Tộ, địa chỉ: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 24/09/2020

Về phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh các giải pháp mang tính đột phá đã được đề ra, tỉnh cần có thêm những giải pháp căn cơ nhằm tận dụng, khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, giao thông, du lịch…

Ông Lê Hiếu Ánh, địa chỉ: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 23/09/2020

Tôi đề nghị bổ sung thêm 1 khâu đột phá về: Đầu tư phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ thông tin góp phần đẩy nhanh thực hiện Chính quyền điện tử đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử...

Bà Lê Thị Hồng, địa chỉ: Tam Đảo - Vĩnh Phúc 22/09/2020

Theo tôi dự thảo Báo cáo chính trị cần bổ sung giải pháp cụ thể, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm, nhất là một số loại tội phạm sử dụng công nghệ cao; rửa tiền, lưu hành tiền giả và kinh doanh trái pháp luật; ma tuý xuyên quốc gia; môi trường, buôn bán người.

Bà Nguyễn Thị Soan, địa chỉ: Yên Lạc - Vĩnh Phúc 21/09/2020

Theo tôi, phần đề dẫn mở đầu báo cáo cần được đầu tư viết sâu hơn, bổ sung thêm thông tin, có thể bổ sung bối cảnh tình hình liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi mà Vĩnh Phúc là tỉnh đầu tiên của cả nước xảy ra dịch bệnh này...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: