Thời kỳ thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (1950-1968) (12/05/2020)

Cuối tháng Giêng năm 1950, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Yên và tỉnh Phúc Yên đã họp hội nghị tại núi Tam Đảo (thuộc tỉnh Vĩnh Yên) để bàn việc hợp nhất hai tỉnh về mặt Đảng và chính quyền
xem tiếp

Thời kỳ tỉnh Vĩnh Phúc sáp nhập với tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú (1968-1996) (08/05/2020)

Ngày 26/01/1968, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 504/NQ- QH về việc hợp nhất tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh Vĩnh Phú
xem tiếp

Thời kỳ tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (từ năm 1997 đến nay) (29/04/2020)

Ngày 12/12/1996, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 135- QĐ/TW quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời gồm 29 đồng chí...
xem tiếp